- 80.000 hitz eta esaldi / word and sentences - Eguneratuta, zuzenduta eta osatuta/ Uptaded, revised and enhanced with new entries - Gehienik gomendatzen eta saltzen den histegia / It is the best-selling and most highly recommended English-Basque dictionary - Erresuma Batuko eta AEBko ingelesa / It has both British and U.S English - Sarreraburuen idazkera fonetikoa, bai britainiarra bai amerikarra / Both British and American pronunciation provised - Adibideei jakintza-gaia adierazten duen ikurra erantsi zaie / Pictogram icons used to indicate many semantic fields - Ohar kultura eta gramatikalak / Cultural and Grammatical notes provised - ...